ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE KAYDI ÜYE FORUMU
Ana Sayfa
Canlı Yayın
Geçmiş Yayınlar
Program Akışı
Güvenli Çıkış

KİRA BEDELLERİNE İTİRAZ VE DÜZELTİLMESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


İTİRAZ VE TALEPTE


BULUNAN                            :

 


KONUSU                               : KİRA BEDELLERİNE İTİRAZ VE DÜZELTİLMESİ

                                               TALEBİDİR


DÜZELTİLMESİ


TALEP EDİLEN İŞLEM     : Kurumunuzla aramızda imzalanan kira sözleşmesinin yeni kira döneminde kira bedelinin, Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında arttırılması işlemi.

 


AÇIKLAMALAR                 :                                                 


                                                           1-Kurumuzla aramızda imzalan…………………………..tarihli                    ………………………………dönemi  kira sözleşmesinin 4.Maddesinde “..yeni kira döneminde kira miktarı bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında arttırılması sureti ile tespit edilecektir.” Hükmü gereği kira artış oranım bir önceki yılın aynı ayına oranla arttırılmıştır. Bu artış fahiş olup yıllık enflasyon oranından yüksektir. Yine kökleşmiş yargı içtihatlarına göre kira artışlarının Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nin 12 Aylık ortalama artış oranına göre hesaplanacağı yerleşik olarak kabul edilmiştir.(Yargıtay kararı 6.HD.2013/13435 Esas,2013/16370 Kararı)  


                                                2- Hazine Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85.Maddesi, 336 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 75.ve 9.Maddeleri, 16.01.2019 Tarihli Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına ilişkin Genelge Türk Borçlar Kanunun 344.Maddesinde ye göre kira bedellerinin ne oranda artırılacağı ve tespit edileceği belirlenmiştir. Ancak idarece bu kanuni düzenlemeler ve yargı kararları dikkate alınmadan bu güne değin tek taraflı işlem yapılarak kira artırımları belirlenmiştir. En son düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21.02.2019 Tarihli 30693 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 2. Maddesi;


                                               “Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE -oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.”                                                                                   ve yine 5. Maddesi gereğince “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden bir yıldan uzun süreli kira, sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri mevcut sözleşmeler yenilenmeksizin Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kira bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iadesi gerçekleştirilir.” Hükmü getirilmiştir.                 


 


                                               3- Kurumunuzla aramızda imzalanan yukarıda bahsettiğim kira sözleşmesinin 4.maddesi …(Yİ-ÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında arttırılması sureti ile tespit edilecektir.”... İfadesinin sözleşmenin yenilendiği ay ile bir önceki yılın aynı ayındaki enflasyon değeri arasındaki değişim oranının uygulanması ve bu oranın yılın tümünü(12 ayın değerlendirilmediği) kapsamadığını düşünüldüğünde artış oranının hukuksuz olduğu ortadadır. Yine geçmişten bu güne sözleşme kira bedelleri bu yöntem ve artış oranlarına göre belirlendiğinden sözleşmede kararlaştırılan kira bedelleri de hatalı olarak tespit edilmiştir. İş bu hatalı tespitler nedeniyle geriye dönük kira sözleşme bedellerinin de tekrar revize edilmesi ve tarafımdan fazla bir ödeme yapılmış ise bu fazla ödemenin tarafıma iade edilmesi de gerekmektedir.  


 


NETİCE-İ TALEP: Yukarıda kısaca belirttiğim yasal düzenlemeler çerçevesin de kurumla aramızda imzalanan kira sözleşmesinin 4.Maddesinde belirlenen atış oranıma ve yine geçmişten bu güne sözleşme kira bedelleri bu yöntem ve artış oranlarına göre belirlendiğinden sözleşmede kararlaştırılan kira bedeline itiraz ediyorum.


                                    Kira artış oranımın ve geriye dönük olmak üzere yeni kira bedelinin yönetmelik hükümlerine göre düzeltilmesini, fark çıkması halinde ödenen kiraların mahsup veya iade edilmesini aksi halde yasal başvuru yollarına başvuracağımı bildirir, tarafıma bu konuda yazılı cevap verilmesini arz ve talep ederim.

 


     Talepte ve itirazda bulunan


Dr…...................……….